31 de gener 2009

PLÀNOL DEL BESÒS. ANY 1879


"Minas de aguas potables en el Rio Besós, jurisdicción de Moncada, para la acequia Condal y abastecimiento de Barcelona"

Plànol dipositat i propietat de l'Institut Cartogràfic de Catalunya.

(per veure més gran la imatge "clica" sobre la mateixa)

CARRER MAJOR ANYS 60...


El carrer Major sota l'ombra dels plataners (primavera, anys 60)

CAN SANS O BÉ L'HOSTAL DE SANS...


És una fotografia dels anys 80.... ara, aquestes històriques runes, són, encara, més runes....

Per veure la imatge més gran "clica" sobre la mateixa

24 de gener 2009

LA TORRE DELS FRARES I EL MONESTIR DE SANT JERÓNI DE LA MURTRA

ALGUNES CURIOSITATS RECOLLIDES, SEGONS EL LLIBRE V DELS ACTES CAPITULARS DEL MONESTIR DE SANT JERONI DE LA MURTA (1)
(ASPECTES RURALS DE LA TORRE DELS FRARES DE MONTCADA)
1752-1779 (1ª part)
imatge: porteria del monestir any 1930

Els frares de Sant Jeroní de la Murtra tenien la Torre dels Frares com a casa de repòs. Era on els pagesos i parcers que conreaven les terres i horts propietat dels frares, anaven a pagar-hi els delmes i tributs.
A l'època dels Reis Catòlics, fou Centre Inquisidor.
El primer nom amb que fou coneguda és de Can Vestit / Bestit, o també Torre de Montcada.

18/3/1753
Proposta per la fabricació de les "estacades o esperons" del Besòs.
Mes de maig.

31/5/1753
S’autoritza la tallada de quatre o cinc nogueres entre la Torre dels Frares i el Monestir i dues alzines i tres o quatres "albes" (àlbers) de la Font Santa, per fabricar gànguils i altres embarcacions per servei del Rei. (2)

5/2/1756
Permís per fer "esperons" (3) en les terres veïnes de “nostre torre de Moncada i del Mas Oller a Santa Coloma de Gramenet degut a les avingudes crescudes del riu Besòs."

13/5/1756
Llicència per tallar 200 pins per fer "esperons en la torre de Mas Oller per resguarts del riu Besòs."

21/09/1760
Donar llicència per treure pedra de la pedrera del Monestir que posseeix en les terres dites de "Rexagó, en el terme de Moncada."

25/06/1761
Arrendament de la Torre del Mas Oller, situada al terme de Sant Andreu del Palomar (aquí la situen a Sant Andreu, abans ho feien a Santa Coloma ¿), per 1600 lliures anuals. També, entre les diferents parts d’aquest arrendament s’esmenta quelcom interessant....”Que no puga dit arrendatari permetrer entrar bestiar, tant propi com estrany, a la Verneda”....travessa pel mitg a dita heretat lo Rech Condal i en dit arrendament hi figura ademés d'altres pesses de terra, lo Camp dit de las Lambordas”

També amb la mateixa data s’arrenda la Torre de Moncada. “El masover deurà donar a la Comunitat o al rector de Reixach lo dia de San Antoni Abad un tosino de greix de pes 70 lliures. Que no puga tener mes de dos trujas per crià, dos bous y dos bacas per crià.
Que dit massover haja de cuynar o fer cuynar sempre y quant vajan a dita torre los religiosos y també quant los mossos del Monestir vajan a treballar a dita heretat”,

22/11/1761
Amb aquesta data hi ha un malestar de la Comunitat del Monestir per haver-se obert “per molts de dit poble” (es refereix a veïns de Santa Coloma de Gramenet) i en terres de conreu de la Torre de Moncada, una nova sèquia i donant per excusa els autors tenir permís de la propietària “Doña Marianna de Mena viuda de qm. Don Gerony de Mena, com a dueña de la assequia que atravessa desde Moncada a Badalona. “

13/10/1763
Tallar dues alzines en Reixach per fabricar uns cargols de fusta per les premses de raïm, doncs les del monestir estaven espatllades i calia recanviar-les.

28/10/1763
S'autoritza al rector de "Reixach a fer germandat amb los rectors de Ripollet y Santa Perpetua atenent que moltes vegades suministren els sagraments a feligresos de Reixach en èpoques calamitoses, per no poder passar el Besòs o per la distancia”.

22/11/1767
Es planta vinya en terrenys de Torre dels Frares, així com fer unes basses per “empoar” gel i tallar algun roure allí on s’ha de plantar vinya. (creiem que aquest glaç produït per la mateixa Torre de Montcada hauria estat emmagatzemat a la mateixa torre atès les característiques constructives d’aquest edifici on no falta el rebost o bé, possiblement, hi hagi alguna cova artificial o natural per dipositar aquest gel, altament important en èpoques de calor. Un motiu per futures prospeccions arqueològiques d’aquest singular edifici.

(foto: Bassa de la Torre dels Frares, anys 1980
arxiu: Josep Capella)

14/8/1779
“asssenssament” de l’aigua del torrent de Vallensana per a la torre de Montcada (Torre dels Frares).Torre dels Frares, desprès de la marxa dels masovers
PER VEURE LA IMATGE MÉS GRAN "CLICA" SOBRE LA MATEIXA


RICARD RAMOS JIMÈNEZ

notes:

1) Llibre transcrit per Josep M. Cuyàs i Tolosa. Badalona any 1966
2) àlber, arbre de tronc blanc (Populus alba).
3) Segons l'Institut d'Estudis Catalans, "esperons" entre altres vol dir: construcció sortint destinada a sostenir com a contrafort un mur, un marge, etc.


Setembre de 1915- Aspecte del Turó durant un concert efectuat per l'Orfeó de Rubí amb motiu de la festa de la Verge del Turó.