04 d’abril 2009

LA TORRE DELS FRARES, UN TESTIMONI HISTÒRIC DE LA "POBLA ANTIGA DE MONTCADA"

No podem permetre que aquesta històrica “TORRE” , sigui víctima de la destrucció i la desaparició del lloc on ara es troba, doncs, cometérem un autèntic sacríleg històric.

És aquesta torre un testimoni encara viu, d’allò que va ser segles passats: l'orígen, lloc i desenvolupament de l’antiga pobla de "Montis Scatani," a prop del riu Bisauci (Besòs). A l’altra banda d’aquest riu creixia, una nova pobla on llurs cases anaven envoltant un primitiu hostal fundat per en Pere Riera, un habitant de la Pobla Nova que a la vegada era també promotor i benefactor d’una capella dedicada a les advocacions de Sant Antoni i Sant Llorenç, desprès l’any 1381 es traslladà la primitiva església de Sant Engràcia i ocuparà el lloc on ara està.

Hem recuperat una antiga nota històrica, publicada en algun medi de divulgació de la veïna ciutat de Badalona, allà, pels anys 60, encara que no podem afirmar categòricament que tot allò que es diu està degudament documentat, si que podem afirmar que aquest treball obre un altre, allò que els historiadors haurien d'anar junts amb els arqueòlegs, obrint una línia d’investigació i prospecció, doncs, les evidències històriques són notòries i les possibilitats també. Cal realitzar un treball seriós per recuperar la nostra memòria històrica. La Torre dels Frares, com us deiem al principi, no pot desaparèixer, doncs, ens pot reportar moltes sorpreses si d’una vegada per totes les nostres autoritats i les administracions que tenen cura del nostre patrimoni incideixin en aquesta investigació que cal fer, com és una bona prospecció arqueològica de la "Torre dels Frares" i dels seus voltants. Així, doncs, sense més, us transcrivim aquesta nota històrica i que diu entre altres coses, això.

“ LAS DOS MONTCADAS”
Gracias a la buena situación del mesón, cuando hubo necesidad de trasladar la iglesia parroquial, ésta fue erigida en las inmediaciones, en el lugar donde, según parece existia una pequeña ermita. Este acontecimiento ocurrió en el año 1381.
Poco a poco las casas fueron agrupándose alrededor de la nueva iglesia y del mesón, dando origen a la en un principio llamada Moncada Nova, nombre por el que fue conocida hasta el siglo XVI, en contraste con la “Moncada La Vella” , que fue desapareciendo sin dejar rastro visible.
Nadie podria imaginar, hoy, que ha existido una Moncada anterior a la actual con su iglesia y sus casas y su cementerio, emplazada en un sitio distinto del que ocupa ahora y menos aún que éste fuese al otro lado del río Besós.
Y no obstante existen restos para probarlo como son las sepulturas encontradas hace años al rotular profundamente unas tierras de cultivo, hoy plantadas de viña, en un lugar inmediato a la llamada “Torre dels Frares”; por cierto que en una de ellas fue encontrado un valioso anillo de oro que pasó a manos de un anticuario según se me informó.
Por otra parte , algunas de las antiguas escrituras de pertinencias de esta torre, cuyo antiguo nombre fue “Mas Rostoy”, después “Batlle” y era alodio de la capilla del Castillo, hablan claramente de las casas en ruinas, de la iglesia antigua de Santa Engracia y del cementerio anexo a ella, que estaban situdas entre la “Torre” y el río. La iglesia antigua existió al menos hasta el siglo XVI.
La causa del abandono de “Moncada La Vella” pudiera ser el mismo rio que fertiliza sus tierras, debído a les temibles avenidas; sabemos, por ejemplo que, a mediados del siglo XVIII sus aguas se llevaron de esta zona unas 18 cuarteras de tierras de cultivo, de pertinencias de la "Torre dels Frares", entonces priopiedad de los monjes de Sant Jeroni de la Murtra·.

Josep Bacardit i
Ricard Ramos(imatge: Santa Engràcia, foto A.D.B)