14 d’abril 2009

14 d'abril aniversari de la II República

"Tristes armas sino es amor la empresa
Tristes, tristes.
Tristes armas
si no son las palabras
Tristes, tristes.
Tristes hombres si no mueren de amores
Tristes, tristes"


"Miguel Hernández Cancionaro y romamcero de ausencias (1938-1941)"

Dedicat a la memòria de tots aquells i aquelles que van creure i van defensar la II República...
Vagi el nostre record, la nostra salutació allà on siguin.(imatge: composició R.Ramos)