26 d’abril 2009

ADVOCACIÓ A SANT JERÓNI A LA TORRE DELS FRARES

Segons hem pogut saber, l ’any 1589, concretament el dia 4 d’abril, es dóna llicència per part del Vicari General, al Prior del Monestir de Sant Jeróni de la Murta (Badalona), per edificar una capella dedicada a Sant Jeróni a la “Torre” (es dedueix que és a la Torre dels Frares, terme de Montcada) “que lo monestir de la Murtra té a la parròquia de Sant Pere de Reixach”.

Document: Arxiu Episcopal de Barcelona (registre general, anys 1588 - 1591.


Imatge de Sant Jeróni, del pintor "Antonio de Parera y Salgado"
(any 1643)