29 de març 2009

UN NOU LLIBRE DE LA FUNDACIÓ CULTURAL MONTCADA


Ha estat presentat la darrera publicació de la Fundació Cultural Montcada. Un primer llibre de la col·lecció d'Albert Ubach d'Estudis Històrics. Un llibre que com es diu en la seva presentació està dedicat a la memòria històrica de Montcada.
És per això que felicitem als promotors i autors per aquesta nova aportació que estem segurs que contribueix per omplir les llacunes històriques que té Montcada. Cal seguir en aquesta dinàmica i treballar per aconseguir un millor coneixement de la nostra dilatada i nombrosa història que com a poble tenim però que cal incidir en la investigació i afavorir sempre les iniciatives que caminin en aquest sentit.

Del llibre fem aquesta petita extracció:

“L’elevada mortalitat que es va produir durant els segles XVI,i XVII i XVIII va propiciar una interrupció freqüent dels matrimonis i l’abundància de segones o terceres núpcies. En aquests casos, les dones sovint preferien la tomba on hi descansaven les restes del seu primer marit, i així ho manifesten en els testaments. Aquest és el cas, entre altres, d’Eulàlia Torres, muller de Joan Torres, hostaler de Montcada, i filla d’Antich Espanyol, moliner de draps de Ripollet, qui demana a més a més “que faci una missa cantada per l’ànima de Duran Vinsa, mom primer marit , ÿ que’l dia ques canti, se faci caritat a la porta de l’esglesia”; o d’Esperança Fontanet, filla de Pere Fontanet, paraire, i muller de Josep Fontanet “habitant de la torre dels frares de Sant Jeroni de la parroquia de Reixach (La Torre dels Frares)” que el 1629 demanava “ser enterrada en Santa Engracia de moncada en la capella de la mare de Deú del Roser , amb mon primer marit”