22 de març 2009

EL SEPULCRE D'ALAMANDA DE REIXAC (Església de Sant Pere de Reixac)


HIC ET IN HAC TUMBA VIVIDIUS CRIMINE MUNDA
EST ALAMANDA DE REXACHO VENERADA
TRANSIIT AD XRISTUM QUARE MUNDUI RESPUIT
ISTUM ANNO MILLENO COENTUM TER CUM QUADRAGENO
QUARTO CERNENDIS IANI VERO KALENDIS ANIQUE
VERSARIUM FIT DECEM PRESBITERORUM TU QUI
ME CERNIS PER ME DA VOTA SUPERNIS
UT PRO VOTA PIA VALEANT MIHI VIRGO MARIA

AQUI I EN AQUESTA TOMBA TOTALMENT NETA DE CORRUPCIÓ
REPOSA LA VENERABLE ALAMANDA DE REIXAC
VA PASSAR A CRIST I MENYSPREA AQUEST MON
L'ANY MIL TRES.CENTS QUARANTA QUATRE TOCANT LES KALENDES DE GENER
EL SUFRAGI DE L'ANIVERSARI EL FARAN DEU PREVERES TU
QUE VEUS LA MEVA LLOSA PREGA PER MI ALS HABITANTS DEL CEL
A FI QUE GRÀCIES A LES PIADORES PREGARIES EM SIGUI MITJANCERA LA VERGE MARIA

Aquest epitafi pertany al sepulcre d'Alamanda de Reixac, desaparegut l'any 1936.
Estava adossat a la paret, sustentada per dos lleonets amb els caps encarats. Les mides: d'aquest sarcòfag era de: 0,60 metres d'alçada 1.80 m. d''ample. Era d'alabastre i tenia, segons algunes descripcions d'excursionistes, traços amb policromia.
L'esmentat sepulcre estigué situat inicialment al costat de l'escala d'accés al cor, on ara hi ha la pila de l'aigua beneita, però cap l'any 1920 aproximadament, fou traslladat a la petita capella lateral adossada al campanar-sagristia actual - i que es construí durant el segle XX.