04 de juliol 2009

EL BAGUL DELS RECORDS...


Can Panxa (s. XVIII)

Aquesta masia fou lloc de trobada de caçadors montcadesos i barcelonins des de mitjan segle XIX fins als volts de l’any 1925- El camí del torrent de Vall-llosera anava des del Besòs fins a la masia de can Panxa, passant per la font del Tort. Era un lloc molt adequat per a la cacera, la qual normalment acabava amb un dinar en aquesta masia. El nom de can Panxa li fou donat pels propis caçadors, ja que l’amo de la casa era un home de ventre voluminós. Aquest nom ha anat acompanyant tots els habitants de la masia, els quals, com ha passat a d’altres masos, no eren coneguts pels seus propis cognoms.