09 de maig 2009

L'ESCOLA PÚBLICA A MONTCADA

(per veure la imatge més gran clica sobre la mateixa)

A
quest antic programa de l'any 1932, és una petita mostra d'aquella educació que en època republicana s'impartia en els col·legis públics de Montcada. Al capdavant, entre altres, un professor que va ser considerat molt instruït segons hem sabut a través d’una crònica de l’època i que va publicar La Vanguardia sobre aquest mestre nacional, senyor Josep Duacastella.

Un projecte, una aposta educativa que va tenir molts entrebancs, durant la dictadura del General Primo de Rivera, doncs, la gent influent, la classe benestant demostrà sempre la seva generositat cap a una altra escola: la religiosa.

També hem pogut saber mitjançant testimonis (antigues alumnes) que el fill d’aquest mestre va ser pioner per posar en practica i introduir a l’escola nacional, un nou joc que procedent de l’estranger començava a introduir-se a Europa: el basquet.

Josep Bacardit
Ricard Ramos