04 de març 2008(a la foto esquerra: vehícle "blindat" de la CNT de Montcada, desfilant per l'avinguda de la Diagonal de Barcelona, anant al front d'Aragó (any 1937).
(arxiu Ramos)

foto dreta: empresonament a Madrid de Lluís Companys president de la Generalitat de Catalunya i altres consellers de la Generalit, desprès que Lluís Companys proclamés a Barcelona l'Estat Català (any 1934).