04 de març 2008


"El poder llibertari" any 1936-1937. Un dels molts controls efectuats per patrullers de la CNT/FAI.


(image de l'esquerra)

Rètol de propaganda republicana escrit en anglès, cridant l’atenció dels països no bel·ligerants amb Espanya, per denunciar els nombrosos bombardeigs feixistes sobre la població civil. A Catalunya van ser demolidors aquests atacs aeris, especialment a la ciutat de Barcelona, Lleida, Granollers, entre altres poblacions. Montcada, per exemple, hi han contabilitzats tres atacs realizats per l'aviació legionaria italiana amb base a Palma de Mallorca, en aquest cas sobre punts estratrègics (industria de guerra). A la fàbrica Asland es va col.locar una bateria anti-aeria per defensar aquesta fàbrica. Una altra factoria de Montcada que estava com objectiu de guerra per l'aviació enemiga, era Can Armengol (estava emplaçada en el Pla d'en Coll) la qual va canviar la fabricació de rajols (mosaics) per munició.