02 de febrer 2013

AVÍS ALS SEGUIDORS D'QUEST BLOG

DARRERAMENT ALGUNS COMENTARIS DELS NOSTRES AMICS I SEGUIDORS DEL BLOG, NO ENS HAN ARRIBAT AMB LES CONDICIONS DE CONFIGURACIÓ ESTABLERTES EN EL SISTEMA.
HA ESTAT CORREGIDA AQUESTA ERRADA INFORMÀTICA, LA QUAL COSA HA QUEDAT RESTABLERT EL FUNCIONAMENT I L'ARRIBADA DELS VOSTRES COMENTARIS.
DEMANEM A TOTS I A TOTES DISCULPES.

MONTCADA POST