28 de juny 2008

LES PUBLICACIONS LOCALS A MONTCADA

Les publicacions locals a Montcada
des de l'any 1930 a 1980

Abans de l’època Republicana, quasi al final de la Dictadura del General Primo de Rivera, apareix un primer butlletí a Montcada, és el “PORTANTVEU” de l’Agrupació de propietaris del Pla d’en Montiu. Núm. 1, setembre de 1930.

Nascuda la II República Espanyola, surten dues publicacions que van tenir una gran audiència entre el veïnat. Aquestes dues publicacions mensuals tenien principalment un denominador comú: la política local i la critica mútua. Les editorials i els continguts d’aquests medis, primer L’Esguard i desprès “La Llar”, van omplir durant uns pocs anys la manca d’informació oficialitzada (no existia butlletí municipal). Durant una difícil convivència ciutadana, radicalitzada per la diferència de classes, Montcada rebia des de principis dels anys 20 una quantitat important de gent provinent d'altres llocs de l’Estat. Aquest efecte migratori s’afegirà a la ja complicada i precària situació del municipi, on havia moltes necessitats socials, urbanístiques, educatives, sanitàries, etc.

“L’Esguard,”apareix el dia 10 d’octubre de 1931, fins l’any 1934. Publicació catalana de Joventut, posteriorment serà: Publicació del Centre Nacionalista Republicà. Redacció i administració carrer Colon, 7 baixos. Preu: 15 cèntims.

La segona, “La Llar” del Poble de Montcada portaveu del: Centre Popular Catalanista adherit. A Lliga Catalana, redacció i administració al carrer Major, 72. Surt a la llum pública de Montcada el mes de juliol de 1933 i tancarà el mes d’abril de 1934, amb el núm. 10. Preu: 15 cèntims

Amb independència dels continguts de les anteriors, va existir un butlletí, creiem que el primer, entre els treballadors/res, concretament “l’Associació d’obrers i empleats municipals de Montcada i Reixac (UGT), durant la Guerra Civil, el mes d’agost de 1937. Una publicació “rústica” realitzada amb màquina ciclostilada.

Finalitzada la Guerra Civil, Montcada entra en un llarg i gris període de silencis en matèria informativa escrita. Aquesta tendència, finalment, es va trencar amb l’aparició de la primera publicació nascuda l’any 1950, fins l’any 1955, Una publicació com resultat de la unió d’un grup de joves inquiets per la manca d’un mitjà d’informació local, i amb la voluntat de ser un tant diferent, a l’oficialitat dels moments i dels medis emprats, per això va néixer el butlletí “TERTULIA” una publicació pionera de la paraula escrita, al nostre poble, sorgida en plena i llarga postguerra.

Tenia un alt component cultural, doncs, el règim imperant no permetia cap insinuació que no fos diferent a la cultura del “movimiento” , no obstant, la censura va multar i censurar alguns articles d’opinió abocats en aquesta primera publicació independent de l’oficialitat d’aquella dura etapa.

Un altre mitjà informatiu de tall oficialista surt l’any 1953 per a competir amb Tertulia, és:

“Moncada “ butlletí d’informació local. Després “periodico de Información local.”
La publicació era quinzenal, estava editat per: FET y de la JONS. Des de l’any 1953 fins als anys 60. (la seva portada era amb l’escut dels Montcades amb vuit besants – no reglat- i amb el símbol del “Movimiento” és a dir: “el yugo y las flechas”.).

L’any 1962 (mes de setembre-octubre) apareix amb el núm. 1 la revista o butlletí “Misión” una publicació suplement de la "Hoja Diocesana" de la Parròquia de Sant Engràcia. En el número 15 (març de 1964) apareix amb la llegenda: “Órgano Popular de la Parroquia de Santa Engracia” com a Director: Àngel Martínez “parroco”; Administrador Josep Folch, cos de redacció: Revd. Pare Jaume Cabaní, vicari, Enrique Blanco, M. Escrigas (Mas Rampinyo) i P. Mañas (Bifurcació). Colaboradors: Moisés Vilalta, Xavier Fàbregas, Antoni Orihuela, A. Arnaiz, J. Capella, H. Tejedor, J. Relat, J. Dalmau. Informació gràfica: Ignaci Vila.

En el número 18 de juny de 1964. Apareix com l’alcalde, Francisco Lasús Marsà. Arribarà el número 20 on començarà a publicar-se de manera regular informació d’àmbit municipal. Un altre cop canvia el títol complementari de la seva portada: “ Publicación popular Parroquial”. Novament, amb l’aparició del núm. 24 es canvia de nou el subtítol: “Publicación Popular Católica”. Més endavant el mes de maig de 1966 apareix els primers treballs o articles dedicats a les dones, amb el títol: “Mujercitas”. Desprès, aquest mateix espai es denomina: “página femenina”. El darrer número amb el format descrit serà el número 60 “ Navidad de 1967”

El mes de gener de l’any 1968 canvia la caràtula “Moncada Misión” de la portada, i surt des del numero 61 de forma quinzenal. Amb la col.laboració de l’ajuntament. Direcció: Pbro.Àngel Martinez. “Montcada” : “Periodico de información local” (sense el símbol falangista, apareix l’any 1968 i finalitzarà la seva publicació l’any 1970).

Neix una fulla informativa que tindrà molta volada, doncs, fins al dia d’avui encara surt puntualment cada més, una informació que des del barri de Can Sant Joan trenca motlles i és llença de ple, amb valentia, a reivindicar i defensar els drets dels veïns: "Hoja Informativa" apareix l’any 1966. Està dirigida per Sebastià Heredia.

Arriba l’any 1971 i un nou mitjà d’informació local veu la llum pública, és tracta d’una publicació amb format de diari anomenat “NUEVA MONTCADA”, el seu director i promotor és un antic falangista instal.lat al carrer Major (callista). Enrique Blanco Bargallo. L’any 1974 deixa de publicar-se.

Altres publicacions, encara que no totes amb continuïtat, van aparèixer al nostre poble, entre altres, més o menys esporàdiques, i podem destacar aquestes:

PORTAVOZ- La Salle Montcada- , butlletí editat per l’Associació La Salle, apareix amb el número 37 (¿) el mes de gener de 1970, fins l’any 1977. És el seu director, el germà Fernando Pueyo.

Cal destacar que durant la seva existència, s’hi van integrar alguna dona a l’equip de redacció, cosa molt avançada en aquells temps, tenint en compte que era un col.legi religiós, solament de nois.

ABI circular pels socis

Butlletí de l’A.V de Montcada Centre (núm. 1 juny de 1979)

Col.legi Públic “El Viver 1” març de 1983 (núm.1)

A.V. de la Font Pudenta “La Fontpudenta“ “Hojas informativas de la A.V.” (anys 80)

Alerta del PCC (novembre 1980 núm 1) edició mensual: preu 25 pessetes.

El Montcadenc (núm. 1 maig 1987) Revista Mensual de Montcada i Reixac, director Manel Ortix. Una revista independent (comercial). El darrer número va ser el mes de gener 1990 (núm. 24).
.
“El Veïnat “la Unió de Mas Rampinyo, desembre 1983 surt el primer número.

L’Ombra de l’Alzina, edició núm. 1 (hivern de 1984)

Apuntes” portaveu de l’agrupació Sociaslista de Montcada. núm. 1 abril de 1981. Edició mensual: preu 20 pessetes.


Ricard Ramos Jiménez